Allmänna villkor

Allmänna Villkor

Genom att bli kund hos oss accepterar du våra Allmänna Villkor, nedan ”Villkor” eller ”Villkoren”.

Förändringar av dessa Villkor träder i kraft 30 dagar efter varje förändring, om kunden ej godkänner förändringarna har kunden 30 dagar på sig att avbryta sin beställning.

Det åligger kunden att hålla sig informerad om för var tids aktuella Villkor.

Att bli kund hos Mealprep

För att bli kund hos Westhill Food AB , nedan ”Mealprep” måste du vara 18 år och välja en adress inom vårt leveransområde. En beställning görs genom att registrera sig via vår hemsida mealprep.se.

Uppgifterna vid registreringen ska vara korrekta och du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras. Du ansvarar även för att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Om beställningen görs för juridisk eller annan persons räkning, så ansvarar den som gör beställningen såsom för egen skuld för det rätta uppfyllandet av samtliga åtaganden gentemot Mealprep, i enlighet med vad som anges i beställningen och i dessa Villkor.

Detta innebär att Mealprep direkt kan kräva den som gjort beställning för annans räkning utan att först behöva kräva den person för vilken beställningen gjorts.

Kundens ansvar för att kontrollera innehåll utifrån kundens eventuella särskilda behov eller matallergier

Vi på Mealprep ansvarar inte för att anpassa våra leveranser efter unika kundbehov eller livsmedelsöverkänslighet. Vår mat kan innehålla bland annat gluten, ägg, laktos och senap. Du som kund ansvarar själv för att läsa innehållsförteckningarna. Vi rekommenderar kunder med en överkänslighet eller allergi att vara extra uppmärksamma.

Vi vill att alla ska kunna äta Mealpreps mat och lagar därför maten för att den ska passa alla. Att ta bort en krydda ur maten är svårt, varav vi väljer att rekommendera dig som kund att salta och peppra efter eget tycke.

Information om eventuella förändringar av pris och tjänstens innehåll

Mealprep äger rätten att genomföra förändringar beträffande pris och/eller tjänstens innehåll. Vid prisförändringar eller väsentliga förändringar beträffande tjänstens innehåll meddelas samtliga berörda kunder om dessa via mejl eller telefon utifrån de uppgifter som lämnats vid registreringen eller uppdatering därefter.

Mealprep förbehåller sig även rätten att i undantagsfall byta ut produkter som listas i menyerna mot lämpliga ersättningsvaror. Detta kan bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas eller ersättas.

Priserna är inklusive 12% moms. Betalning sker i svenska kronor. Om inte annat uttryckligen avtalats ska betalning för produktbeställningar ske på webbplatsen vid beställningstillfället genom att använda direktbetalning, betal-/kreditkort eller med andra betalningsmetoder som görs tillgängliga på webbplatsen vid beställningstillfället.

Leverans

Vårt leveransteam kan komma kontakta kunden i förväg för att stämma av detaljer om leveranstid och plats. Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter vid beställning. Vid felaktiga kontaktuppgifter förbehåller vi oss rätten att dra av 50 % av det betalda beloppet för beställningen mot mat- och leveranskostnader.

Version 2022-12-01