Integritetspolicy

Skyddet av personuppgifter är viktigt för Mealprep. I denna integritetspolicy kan du ta del av om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Westhill Food AB
559189-1675
Rörstrandsgatan 17, bv
113 41 Stockholm

info@mealprep.se

Hur behandlar vi personliga information?

När du handlar från en webb-butik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta handla mat och tjänster från oss.

GDPR – dina rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering:

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (det vill säga betala för din beställning).

Dessutom behöver vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress, adress och telefonnummer för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information och så vidare.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig. Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då inte bli kontaktad av oss igen i informationssyfte.

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten. 

Vilka ser informationen?

Informationen ses bara av de som behöver informationen för att kunna fullfölja avtalet mot dig.

Information till andra aktörer

Vi kan komma att dela information med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. Andra aktörer som kan ta del av informationen kan till exempel vara myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. I dessa fall finns personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar information för vår räkning.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Överföring av information utanför EU/EES gränser

I vissa fall kan vi komma att överföra information till företag i länder utanför EU/EES. Överföringen sker i sådana fall i enlighet med EU-kommissionens beslut eller med andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Förs information över till USA sker det i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas informationen

Vi sparar informationen så länge som det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge som det krävs enligt lagar och förordningar.

E-post, adress, mobiltelefon i marknadsföringssyfte sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@mealprep.se.

Cookies

Vi använder cookies. Accepterar man inte cookies från vår webbplats i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatsen inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje besök av sidorna på webbplatsen.

Vi lagrar cookies för att du skall kunna spara dina varor i din varukorg, för att du skall kunna logga in, rikta marknadsföring samt föra statistik över användandet av hemsidan.

Version 2022-12-01